• Наша адреса: 39603, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Богдана Хмельницького, 66
  • Реєестрація
  • Вхід

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №2

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавьскої області

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Стаття 19 ЗУ «Про освіту» 
Освіта осіб з особливими освітніми потребами
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для 
забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти 
на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 
інтересів.
2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми 
потребами на всіх рівнях освіти.
3. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми 
потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та 
індивідуальні можливості.
4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють 
особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами 
шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення 
універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та 
можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
5. Навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми потребами у закладах 
дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти здійснюються за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням 
потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
6. Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого 
та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки.
7. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів 
України з урахуванням міжнародних норм і стандартів.
У закладі освіти створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, маломобільних груп населення забезпечено їх 
безперешкодним доступом до всіх приміщень школи, а саме:
 у наявності пандус;
  туалетна кімната для дітей з особливими потребами.
Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. При оздоблені навчальних 
приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти – кольору натурального дерева. 
Розташування меблів і обладнання,  сприяє максимальному використанню 
денного світла і рівномірному освітленню приміщень. Також у приміщеннях рівень освітлення 
підвищується за допомогою штучного освітлення. Приміщення обладнані 
системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови 
внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого 
прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).
Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим особливостям дітей.

 

ПОДІЛИТИСЯ У FACEBOOK